ศูนย์บ่มเพาะฯ

ศูนย์บ่มเพาะฯ
  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร<<<<เปิดให้บริการเเล้ว>>>
K.P.T. Coffee &  Bakery
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเปิดเเล้ว!!!!
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น